ពោលអំពីអ្នកមានសីសៈ (ក្បាល) ដូចជាប្រដាប់ដោយក្បាំងស្រេចស្រាប់

​ដកស្រង់ចេញពី បិដក​ លេខ១៩  -  ទំព័រ ៤៧  ដល់ ទំព័រ  ៥០

(១) ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ កាលព្រះតថាគត (អាស្រ័យ) នូវជាតិពីមុន ភពពីមុន

 លំនៅពីមុន កើតជាមនុស្ស ក្នុងកាលពីមុន   ជាចម្បងរបស់ជនច្រើន ក្នុងកុសល

ធម៌ទាំងឡាយ ជាប្រធានរបស់ជនច្រើន ក្នុងកាយសុចរិត វចីសុចរិត មនោសុចរិត

 ការបរិចា្ចគទាន សមាទានសីល កិរិយារក្សាឧបោសថ វត្តដែលត្រូវធ្វើចំពោះមាតា

វត្តដែលត្រូវធ្វើចំពោះបិតា វត្តដែលត្រូវធ្វើចំពោះសមណៈ វត្តដែលត្រូវធ្វើចំពោះ

ព្រាហ្មណ៍ វត្តដែលត្រូវធ្វើចំពោះជន ដែលជាច្បងក្នុងត្រកូល និងក្នុងពួកកុសល

ធម៌ ដ៏ក្រៃលែងឯទៀតៗ ។ ព្រះតថាគតនោះ ព្រោះបានធ្វើនូវកុសលនោះ បេ

 លុះព្រះតថាគតច្យុតចាកឋានសួគ៌នោះមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះ ក៏បាននូវ

មហាបុរិសលក្ខណៈនេះ គឺជាអ្នកមានសីសៈ ដូចជាប្រដាប់ដោយក្បាំងស្រេច

ស្រាប់ ។ ព្រះតថាគតនោះប្រកបដោយលក្ខណៈនោះ បើនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាន

នឹងបានជាស្តេចចក្រពត្តិ ។ បេ  កាលបើបានជាស្តេចហើយ តើនឹងបានរបស់អ្វី

 គឺនឹងមានជនច្រើនអ្នកជាបរិពារ គឺពួកព្រាហ្មណ៍ គហបតី អ្នកនិគម អ្នកជនបទ

 ពួកស្មៀន ពួកមហាមាត្រ សេនាប្រកបដោយអង្គ ៤ អ្នករក្សាទ្វារ អាមាត្យ បរិស័ទ

 ស្តេចចំណុះ អ្នកមានភោគសម្បត្តិ ព្រះរាជកុមារ កាលបើនៅជាស្តេចនឹងបានរបស់

នេះឯង ។​បេកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធ នឹងបានរបស់អ្វី គឺនឹងមាន

ជនច្រើន  អ្នកជាបរិពារ គឺពួកភិក្ខុ ភិក្ខុនី ឧបាសក ឧបាសិកា ទេវតា មនុស្ស អសុរ

នាគ ន្ធព្វ កាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធ នឹងបានរបស់នេះឯង ។ លុះ

ព្រះមានព្រះភាគ បានពោលសេចក្តីនេះរួចហើយ ។ ទើបទ្រង់ត្រាស់គាថាព័ន្ធនេះ

ក្នុងលក្ខណៈនោះថា

(២)ព្រះតថាគត​ជាចម្បង (របស់ជនច្រើន) ក្នុងសុចរិតធម៌ទាំងឡាយ ជាអ្នក

ត្រេកអរក្នុងការប្រព្រឹត្តិធម៌ មានជនច្រើនអ្នក ជាបរិពារ​ លុះ​ព្រះតថាគតលះលោក

នេះ ក៏បានទៅសោយផលនៃបុណ្យ ក្នុងឋានសួគ៌ ។  លុះព្រះតថាគតសោយផល

សុចរិតនោះហើយ​ ច្យុតមកកើត ក្នុងមនុស្សលោកនេះ ក៏បានជាអ្នកមានសីសៈ

ហាក់ដូចជាប្រដាប់ដោយក្បាំងស្រេចស្រាប់ ឯពួកមនុស្សជាអ្នកចេះចាំនូវព្យញ្ជនៈ

និងនិមិត្ត នាំគ្នាទាយថា ព្រះតថាគតនេះនឹងបានជាចម្បងរបស់ជនច្រើន ។ បណ្តា

ពួកមនុស្សក្នុងលោកនេះ នឹងមានមនុស្សជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយបម្រើ (ព្រះតថាគតនេះ

ជាច្រើន )​ សូម្បីកាលព្រះតថាគតនៅពីក្មេង ក្នុងកាលនោះឯង ក៏មានពួកមនុស្ស

ទាយព្រះតថាគតនោះថា​ បើព្រះតថាគត ជាក្សត្រិយ៍នៅគ្រប់គ្រងផែនដី នឹងបាន

ពួកជនច្រើននាក់ធ្វើការខ្វល់ខ្វាយបម្រើ ។ បើមនុស្សនោះចេញទៅបួស​ នឹងបានជា

អ្នកស្ទាត់ជំនាញ​ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ​​ ជនជាច្រើនតែងត្រេកអរក្នុងគុណ   គឺការ

ប្រៀនប្រដៅរបស់មនុស្សនោះ ជាអ្នកប្រព្រឹត្តតាម (ព្រះតថាគត)