ពោលអំពី អ្នកមានសាច់ដ៏ពេញក្នុងទីទាំង​៧​អន្លើ

​ដកស្រង់ចេញពី បិដក​ លេខ១៩  -  ទំព័រ ១៧  ដល់ ទំព័រ  ១៩

() ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ កាលព្រះតថាគត ( អាស្រ័យ ) នូវជាតិពីមុន ភពពីមុន លំនៅពីមុន

កើតជាមនុស្សក្នុងកាលមុន ជាអ្នកឲ្យនូវខាទនីយភោជនីយាហារ មានរសជាតិដ៏ថ្លៃថ្លា

 ព្រមទាំងទឹក (៨ប្រការ) ដែលគួរភ្លក្ស គួរលិទ្ធ ។ ព្រះតថាគតនោះព្រោះបានធ្វើកុសលកម្មនោះ

​បេ  លុះបែកធ្លាយរាងកាយខាងមុខអំពីមរណៈ ក៏បានទៅកើត ក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោក

 ។ បេ ។ លុះព្រះតថាគតនោះច្យុតចាកឋានសួគ៌នោះ មកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះ

ក៏បាននូវមហាបុរិសលក្ខណៈនេះ គឺ ជាអ្នកមានសាច់ដ៏ពេញក្នុងទីទាំង ៧អន្លើ គឺសាច់ពេញ

ត្រង់ខ្នងដៃទាំងពីរ សាច់ពេញត្រង់ខ្នងជើងទាំងពីរ  សាច់ពេញត្រង់ចង្កួយស្មាទាំងពីរ

  សាច់ពេញត្រង់ - ។ ព្រះតថាគតនោះ ប្រកបដោយលក្ខណៈនោះ បើនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាន

 នឹងបានជាស្តេចចក្រពត្តិ ។ បេ កាលបើបានជាស្តេចហើយ តើនឹងបានរបស់អ្វី គឺនឹងបាននូវ

ខាទនីយភោជនីយាហារ មានរសជាតិដ៏ថ្លៃថ្លា ព្រមទាំងទឹក (​ ៨ ប្រការ ) ដែលគួរភ្លក្ស គួរលិទ្ធ បើបានជាស្តេចនឹងបាននូវរបស់នេះឯង ។ បេ ។  កាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធ

នឹងបានរបស់អ្វី គឺនឹងបាននូវខាទនីយភោជនីយាហារ មានរសជាតិដ៏ថ្លៃថ្លា ព្រមទាំងទឹក

 ( ៨ ប្រការ ) ដែលគួរភ្លក្ស គួរលិទ្ធ កាលបើបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធ នឹងបានរបស់នេះឯង ។  លុះព្រះមានព្រះភាគបានត្រាស់សេចក្តីនេះរួចហើយ។  ទើបទ្រង់ត្រាស់នូវគាថាព័ន្ធនេះ

ក្នុងលក្ខណៈនោះថា

(០)​ ​ ​​​) ព្រះតថាគត ជាអ្នកឲ្យនូវខាទនីយភោជនិយាហារ នឹងទឹកដែលគួរលិទ្ធ គួរភ្លក្ស

ដែលមានរសជាតិដ៏ឧត្តមថ្លៃថ្លា ព្រោះកម្ម ជាសុចរិតនោះ ព្រះតថាគតនោះទើបរីករាយ

ក្នុងនន្ទវ័ន (ឱទ្យាន ) អស់កាលយូរ ។ ( លុះច្យុតមកកើត ) ក្នុងមនុស្សលោកនេះ

ក៏បានូវសាច់ដ៏ពេញក្នុងទីទាំង៧អន្លើផង បាននូវផ្ទៃដៃ និងផ្ទៃជើងដ៏ទន់ល្វន់ផង ជនទាំង

ឡាយដែលជាអ្នកឈ្លាសក្នុងការទាយនូវព្យញ្ជនៈនិងនិមិត្ត នាំគ្នាទាយ (ព្រះតថាគត)

ព្រោះហេតុដែលព្រះតថាគតបានឲ្យនូវខាទនីយភោជនីយាហារ ទើបបាននូវខាទនីយ

ភោជនីយាហារ មានរ(ជាតិដ៏ថ្លៃថ្លា ) ។ លក្ខណៈនោះ​ មិនមែនជាគ្រឿងឆ្លុះបំភ្លឺសេច

ក្តីដល់ព្រះតថាគត ដែលនៅជាគ្រហស្ថប៉ុណ្ណោះទេ ទោះបីតថាគតចេញទៅបួស

ក៏គង់បានទទួលនូវផលនោះដែរ អ្នកដែលបានទទួលនូវខាទនីយភោជនីយាហារ

 មានរសជាតិដ៏ឧត្តម ហៅថា​ អ្នកកាត់បង់នូវចំណងរបស់គ្រហស្ថទាំងអស់បាន