ពោលអំពីកែងជើងវែង ម្រាមដៃនិងម្រាមជើងវែង កាយត្រង់ដូចជាកាយព្រហ្ម

​ដកស្រង់ចេញពី បិដក​ លេខ១៩  -  ទំព័រ ១៤  ដល់ ទំព័រ  ១៧

()  ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ កាលតថាគត អាស្រ័យនូវជាតិពីមុន ភពពីមុន លំនៅពីមុន

កើតជាមនុស្សក្នុងកាលមុន ជាអ្នកបានលះបង់នូវបាណាតិបាតជាអ្នកដាក់ចុះនូវអាជ្ញា

និងគ្រឿងសាស្រ្តាវុធ មានសេចក្តីខ្មាសបាប មានចិត្តអាសូរករុណា តែងអនុគ្រោះ

សព្វសត្វដោយប្រយោជន៍ ។ ព្រះតថាគតនោះ ព្រោះបានធ្វើនូវកុសលកម្មនោះ ។ បេ 

 លុះព្រះតថាគតនោះច្យុតចាកឋានសួគ៌នោះមកកាន់អត្តភាព ជាមនុស្សនេះ  ក៏បាន

នូវមហាបុរសិសលក្ខណៈទាំង ៣​ នេះ គឺមានកែងជើងវែង ១ មានម្រាមដែ និងម្រាម

ជើងវែងៗ ១ មានកាយត្រង់ដូចកាយព្រហ្ម ១ ។ ព្រះតថាគតនោះ ប្រកបដោយលក្ខណៈ​

( ទាំង ៣ ) នោះ   បើនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាន នឹងបានជាស្តេចចក្រពត្តិ ។ បេបើបានជា

ស្តេចហើយ តើនឹងបាននូវរបស់អ្វី គឺនឹងបានជាអ្នកមានអាយុវែង ប្រតិស្ឋាននៅអស់កាល

យូរគ្រប់គ្រងនូវជន្មាយុឲ្យរស់នៅបានយូរ​  មនុស្សជាសឹកសត្រូវ និងបច្ចាមិត្តណាមួយ

មិនអាចនឹងផ្តាច់ជីវិតត្រង់រវាងអាយុបានទេ​  កាលបើបានជាស្តេច នឹងបានរបស់នេះ

បេកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធ នឹងបានរបស់អ្វី គឺ នឹងបានជាអ្នក

មានអាយុវែង ប្រតិស្ឋាននៅអស់កាលយូរ   គ្រប់គ្រងជន្មាយុរស់នៅបានយូរ សមណៈក្តី

 ព្រាហ្មណ៍ក្តី ទេវតាក្តី មារក្តី ព្រហ្មក្តី     អ្នកណាមួយក្តី ជាសឹកសត្រូវ ជាបច្ចាមិត្ត ក្នុ

លោកនេះ មិនអាចនឹងផ្តាច់បង់ជីវិតត្រង់រវាងអាយុបានឡើយ កាលបើព្រះតថាគត

បានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធ នឹងបាននូវរបស់នេះឯង​ ។ លុះព្រះមានព្រះភាគបានត្រាស់

សេចក្តីនេះរួចហើយ ។ ទើបទ្រង់ត្រាស់នូវគាថាព័ន្ធនេះ ក្នុងលក្ខណៈនោះថា

() ព្រះតថាគតដឹងច្បាស់នូវភ័យអំពីសេចក្តីស្លាប់ ដែលហៅថា មរណៈចំពោះខ្លួន

ឯងហើយ បានវៀរស្រឡះចាកការសម្លាប់នូវសត្វដទៃ ព្រោះអំពើសុច​​រិតនេះឯង ព្រះ

តថាគតនោះ បានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ សោយផល​វិបាករបស់កម្ម ដែលបានធ្វើទុក

ល្អហើយ ។ លុះច្យុតចាក (ឋានសួគ៌)​ នោះ មកកើតក្នុងមនុស្សលោកនេះទៀតក៏បាន

នូវលក្ខណៈទាំង ៣ នេះក្នុងភពនេះ គឺជាអ្នកមានកែងជើងវែងទូលាយ ១  មានកាយ

ត្រង់ល្អស្អាត ដូចជាកាយនៃព្រហ្ម ១  មានភ្នែល្អ មានរូបនៅក្មេង មានទ្រង់ទ្រាយ

ល្អ   មានជាតិល្អ មានអង្គុលិរបស់ព្រះតថាគតនោះ ទន់ល្វន់វែងល្អ   ព្រះតថាគត

ប្រកបដោយមហាបុរិសលក្ខណៈ ៣ ​(នេះ)  ដើម្បីញ៉ាំងជីវិត ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅអស់កាល

យូរ ប្រហែលដូចជានៅក្មេង ។ បើព្រះតថាគតនៅជាគ្រហស្ថ តែងញ៉ាំងជីវិត

ឲ្យរស់នៅអស់កាលយូរ បើចេញទៅបួសនឹងញ៉ាំងជីវិត ឲ្យរស់នៅអស់កាលយូរ

ជាងនោះទៅទៀត ព្រះតថាគតជាអ្នកស្ទាត់ជំនាញ រមែងញ៉ាំងជីវិតឲ្យរស់នៅ

 ដោយការចំរើនឫទ្ធិ លក្ខណៈទាំង ៣​ នោះ ជានិមិត្តរូបនៃទីឃាយុភាពយ៉ាងនេះឯង​ ។